Τα πάντα ρει και ουδέν μένει.

Τα πάντα ρει και ουδέν μένει.