Ανακοίνωση Αναστολής δραστηριοτήτων έως και 22 Μαρτίου.