ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ

Σήμερα το απόγευμα στις 08,00 μμ άγημα με φουστανελοφόρους του Παγκλαλαβρυτινού Συλλόγου θα συνοδεύσει τη περιφορά εικόνας του Αγίου Διονυσίου Στην Πάτρα.