Πρόγραμμα

2018-2019

ΚΥΡΙΑΚΗ

11.00 π.-μ.  – 12.00 π.-μ.:     ΠΑΙΔΙΚΟ Τμήμα

07.00 μ.-μ.  –  08.00 μ.-μ.:     ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ Τμήμα  (Αρχάριοι)

08.00 μ.-μ.  – 09.00 μ.-μ.:     ΛΑΙΚΟ Τμήμα (Παραστάσεων)  

09.00 μ.μ.  – 10.30 μ.-μ.:     ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ Τμήμα (Α Παραστάσεων)

                        

ΔΕΥΤΕΡΑ

06.00 μ.-μ.  – 07.00 μ.-μ.:     ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ (Β Παραστάσεων).

07.00 μ.-μ.  – 08.00 μ.-μ.:     ΛΑΙΚΟ Τμήμα (Β Παραστάσεων)

08.00 μ.-μ.  – 09.00 μ.-μ.:     LATIN

09.00 μ.-μ.  – 10.00 μ.-μ.:     ΛΑΙΚΟ Τμήμα (Α Παραστάσεων).

ΤΕΤΑΡΤΗ

06.00 μ.-μ.  – 07.00 μ.μ  : ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ (Β Παραστάσεων)

07.00 μ.-μ.  – 08.00 μ.μ. :      ΛΑΙΚΟ Τμήμα (Β Παραστάσεων)

08.00 μ.-μ.  – 09.00 μ.μ. :      LATIN A Τμήμα

09.00 μ.-μ.  – 10.00 μ.μ. :      ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ Τμήμα (Α Παραστάσεων)