Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.

Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.