Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.

Posted on

Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.