Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση.

Posted on

Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση.