Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση.

Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση.