Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού.

Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού.