Οι μεγάλοι πόνοι είναι βουβοί.

Οι μεγάλοι πόνοι είναι βουβοί.