Για όλα αυτά που θα ήθελα να είχα ζήσει, μα ποτέ δεν έζησα, για όλα που θα ήθελα να ζήσω, μα πότε δεν θα ζήσω…

Posted on

Για όλα αυτά που θα ήθελα να είχα ζήσει, μα ποτέ δεν έζησα, για όλα που θα ήθελα να ζήσω, μα πότε δεν θα ζήσω…