Για όλα αυτά που θα ήθελα να είχα ζήσει, μα ποτέ δεν έζησα, για όλα που θα ήθελα να ζήσω, μα πότε δεν θα ζήσω…

Για όλα αυτά που θα ήθελα να είχα ζήσει, μα ποτέ δεν έζησα, για όλα που θα ήθελα να ζήσω, μα πότε δεν θα ζήσω…