Να θαυμάζεις. Να απορείς. Να αναρωτιέσαι. Να διερωτάσαι. Πάντα.

Να θαυμάζεις. Να απορείς. Να αναρωτιέσαι. Να διερωτάσαι.

Πάντα.